• Papers fra Høgskolen i Gjøvik

    Her er en liste over noen av oppgavene jeg har skrevet mens jeg har studert ved Høgskolen i Gjøvik. Alle tekster er på engelsk, bortsett fra hovedprosjektet. Fuzz Testing of Web Applications [høst 2008] – artikkel basert på masteroppgaven. Godtatt til IEEE HotWeb 2008. Skrevet sammen med veileder, Einar Snekkenes. Finding Weaknesses in Web Applications Through the Means of Fuzzing [vår 2008] – masteroppgave i informasjonssikkerhet. Beskriver en metode og et verktøy for (semi)automatisk generering av tilsynelatende tilfeldig test data for web applikasjoner.